Monique Valcke

°14/05/1940    † 22/03/2024

weduwe van de heer Gaston Debonnez levensgezellin van de heer Rogier Vandeginste

Het afscheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de aula van het uitvaartcentrum Vanwynsberghe, Sint-Michielsweg 11 te Kuurne, (ruime parking Parkwijk) op woensdag 27 maart 2024 om 10 uur.


Open rouwbrief

Momenteel kunnen er online geen bloemen worden besteld. Gelieve rechtstreeks contact op te nemen via e-mail of telefoon.