Patrick Swyngedouw

°03/06/1960    † 16/5/2024

levensgezel van mevrouw Sigrid Dehaeck

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de St.-Pieterskerk te Hulste op dinsdag 28 mei 2024 om 10.30 uur.


Open rouwbrief

Momenteel kunnen er online geen bloemen worden besteld. Gelieve rechtstreeks contact op te nemen via e-mail of telefoon.